TL76652A

PROFIL COMPANIE

Societate autorizata A.F.E.R.

S.C. CARMENSIMI GRUP S.R.L., societate agreata de Autoritatea Feroviara Romana – AFER, este o societate prestatoare de servicii, având ca obiect principal de activitate efectuarea de reparatii la vagoane de marfa, intretinere si reparatii linii de cale ferata si proiectare/consultanta feroviara.

De asemenea, S.C. CARMENSIMI GRUP S.R.L. are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 ce permite furnizarea consecventa de servicii care satisfac cerintele clientilor si reglementarilor in vigoare. Echipa de conducere este alcatuita din specialisti cu experienta în domeniul reparatiilor feroviare, iar personalul angajat este atestat de catre Autoritatea Feroviara Romana.

SERVICIILE NOASTRE

Servicii feroviare de inalta calitate.

S.C. CARMENSIMI GRUP S.R.L. este o societate autorizata A.F.E.R.
Piesele de schimb se reconditioneaza, repara sau verifica in atelierele proprii, societatea avand standuri atestate de AFER.
Termenele de garantie pentru serviciile mentionate sunt conforme cu caietele de sarcini.

Detinem agremente pentru furnizarea urmatoarelor servicii feroviare critice:

Revizia intermediara a franei la vagoanele marfa (RIF 1 si RIF 2)
Reparatii curente si defecte accidentale (RC/DA) la vagoanele de marfa seria
Revizia rularii la vagoanele de marfa
Revizia intermediara tehnica (RIT) la vagoane
Prelungirea termenului de revizie periodica la vagoane de marfa, inclusiv vagoane cisterna seria
Revizia tehnica a trenurilor in statii C.F. (la compunere, in tranzit, la sosire)
Reparatii periodice si intretinere curenta linii de cale ferata, cu aparate de cale, fara sudarea sinelor
Proiectare si consultanta in domeniul constructiilor si reparatiilor linii de cale ferata
Contacteaza-ne!
2